1 sierpnia upamiętniaj godnie

MJN  1 sierpnia 2019

Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego upamiętniaj godnie – bez rac i okrzyków. Tego dnia cisza jest głośniejsza.

1 sierpnia upamiętniaj godnie

75 lat temu, nasi dziadkowie i pradziadkowie, będąc często bardzo młodymi ludźmi, przystąpili do nierównej walki zbrojnej.

Dla każdego z nas oznacza to chwilę zadumy i wspominania rodzinnych historii. Emocje zbudowane w tym dramatycznym okresie, przekazane z pokolenia na pokolenie, żyją w nas nadal.

Po pokoleniu powstańców odziedziczyliśmy przywiązanie do miasta i szacunek dla innego człowieka, które są dla nas siłą napędową do działań na rzecz przyjaznej rzeczywistości. W taki sposób rozumiemy nowe oblicze patriotyzmu w czasach pokoju.

Pamiętamy też, że Powstanie miało w sobie tyle samo heroizmu co tragizmu. W związku z wydarzeniami z sierpnia 1944 zginęło 200.000 osób, w tym 180.000 ludności cywilnej, ponad 30.000 dzieci.

Dlatego postulujemy rezygnację z okrzyków i rac odpalanych w Godzinę „W”. Cisza w tym dniu jest głośniejsza.

Pod pomnikiem Powstańców Warszawy delegacja MJN złożyła kwiaty.

Udostępnij