Podatek od pustostanów – nasza propozycja w kryzysie mieszkaniowym

Mieszkalnictwo  Samorząd  5 stycznia 2023

Trzy argumenty za złożoną przez nas w Sejmie propozycją, czyli dlaczego trzeba opodatkować właścicieli trzymających puste mieszkania?

 

Podatek od pustostanów – nasza propozycja w kryzysie mieszkaniowym

WAŻNE ZASTRZEŻENIE: „pustostan” to nie jest rudera do remontu (choć czasem to się zdarza) – to często nowe, kupione za gotówkę mieszkanie, które stoi i czeka aż zostanie sprzedane z zyskiem.

A zatem – dlaczego właścicieli takich mieszkań należy objąć nowym podatkiem?

1️⃣ Bo jest ich bardzo dużo, a dostępnych na rynku mieszkań – za mało, przez co sytuacja mieszkaniowa jest tragiczna.

Z danych GUS wynika, że na koniec marca 2021 r. w Polsce było ok. 1,8 mln niezamieszkałych lokali, z czego 207 tys. tylko w Warszawie (20 proc. lokali mieszkalnych znajdujących się w Warszawie).

Nawet jeżeli dane GUS są w jakimś stopniu zawyżone (ze względu na ich gromadzenie w środku epidemii COVID-19), to dane z wcześniejszych spisów powszechnych pokazują, że liczba pustostanów w Polsce i jest ogromna i nie jesteśmy nawet blisko wartościom występującym na zrównoważonym rynku mieszkaniowym (ok. 5%).

Gdyby chociaż część tych lokali została przeznaczona na najem, mielibyśmy spory zastrzyk podażowy, który mógłby się przełożyć na poprawę sytuacji na rynku najmu (więcej ofert, niższe czynsze, etc.)

2️⃣ Bo jest to bardzo proste rozwiązanie.

W naszej petycji proponujemy, żeby konstrukcję podatku oprzeć o istniejący już podatek od nieruchomości i przyjąć, że podatek od pustostanów miałby w pewnym sensie charakter progresywny, tj. jego wysokość byłaby uzależniona od tego, jak długo dany lokal mieszkalny pozostaje niezamieszkały. Przykładowo, lokal mieszkalny niezamieszkały przez okres dwóch lat mógłby zostać objęty trzykrotnością podstawowej stawki podatku nieruchomości, lokal mieszkalny niezamieszkały od 3 lat pięciokrotnością, etc.

Powiązanie podatku od pustostanów z podatkiem od nieruchomości jest o tyle istotne, że o jego wprowadzeniu decydowałyby samorządy – w efekcie podatek nie musiałby obowiązywać na wyludniających się terenach wiejskich.

3. Bo taki podatek działa!

Rozwiązania analogiczne do tego proponowanego przez MJN obowiązują już w wielu krajach na świecie – na takiej zasadzie działa przykładowo tzw. Council Tax w Wielkiej Brytanii.
Warto również odwołać się do doświadczeń francuskich, z których wynika, że wprowadzenie podatku od pustostanów na przestrzeni czterech lat doprowadziło do zmniejszenia liczby pustostanów o 13% w ogóle i o ponad 25% w przypadku gęściej zaludnionych obszarów.

Petycję o wprowadzenie podatku złożyliśmy w grudniu 2022 roku w Sejmie. Czekamy aż posłanki i posłowie się nią zajmą – kryzys mieszkaniowy nie będzie czekać!

Udostępnij