Oświadczenie Zarządu MJN

MJN  28 marca 2017
Oświadczenie Zarządu MJN

Decyzja Jana Śpiewaka o rezygnacji z członkostwa w Miasto Jest Nasze to wielka strata dla Warszawy i spraw, o które jako ruch społeczny walczymy od czterech lat. Decyzję tę szanujemy, ale uważamy za niefortunną.

Pragniemy podkreślić z całą mocą: jako ruch społeczny uważamy, że bez zmiany politycznej nie jest możliwa realna zmiana miasta na bardziej przejrzyste, uczciwe, nakierowane na potrzeby zwykłych mieszkańców a nie grup interesu. Wierzymy, że takiej zmiany może dokonać tylko w pełni demokratyczny, oddolny, społeczny ruch mieszkańców chcących głośno domagać się swoich praw i gotowych, by odzyskać miasto. Nie zamierzamy i nigdy nie zamierzaliśmy zrezygnować z tej drogi, dlatego dementujemy informację, jakoby Stowarzyszenie podjęło taką decyzję na marcowym Walnym Zgromadzeniu. Zamierzamy kandydować w najbliższych wyborach samorządowych i absolutnie nie rezygnujemy z tego celu.

Nie odchodzimy także – i nigdy nie planowaliśmy odejść – od tego, co dało naszemu stowarzyszeniu siłę. Nadal, podobnie jak przez ostatnie lata, będziemy bezkompromisowo krytykować i rozliczać obecne – i każde kolejne – władze Warszawy. Będziemy dalej walczyć o wyjaśnienie afery reprywatyzacyjnej i rozliczenie winnych i już w najbliższym czasie podejmiemy w tej sprawie kolejne działania. Kontynuujemy też walkę o sprawy, które są dla nas równie istotne – czyste powietrze, zieleń, ochronę zabytków, zrównoważony transport, rozwój miasta pod dyktando potrzeb mieszkańców a nie grup interesu i lobby deweloperskiego. Zamierzamy nadal zabierać głos w sprawach dotyczących ogólnopolskiej polityki – daliśmy temu wyraz w ostatnich miesiącach, zajmując ostre stanowisko wobec LexSzyszko czy projektów poszerzenia granic Warszawy. Jednocześnie nie odżegnujemy się od działań społecznych, integrujących mieszkańców i budujących wspólnotę wokół pozytywnego, wspólnego działania. Naszym zdaniem są one nieodzownym elementem działania ruchu miejskiego, także takiego o politycznych ambicjach.

Uważamy też, że ruch miejski, by naprawdę był zmianą, której oczekuje od miasta, musi budować wewnętrzne relacje na zasadzie odmiennej od partii politycznych – wzajemnego zaufania, wiary we wspólną wizję miasta i wspólny cel. Musi być organizacją demokratyczną, opartą o jasne, przejrzyste zasady, które obowiązują wszystkich, także jego liderów. Taki ruch chcemy i będziemy dalej budować.

Dziękujemy Janowi Śpiewakowi za wszystko, co zrobił dla Stowarzyszenia i dla Warszawy i wierzymy, że w przyszłości będziemy współpracować w ważnych dla miasta sprawach.

Zarząd Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

Jan Mencwel
Zuzanna Glińska
Łukasz Fiszer
Justyna Kościńska
Wojciech Surała
Piotr Micuła

Udostępnij