Inwestycyjne (od)cięcie Pragi

Praga Północ  Praga Południe  Samorząd  25 listopada 2019

Publikujemy apel, który wraz z Porozumieniem Dla Pragi wystosowaliśmy do władz Warszawy.

Inwestycyjne (od)cięcie Pragi

Inwestycje na Pradze – apel do Radnych m. st. Warszawy

Szanowni Radni, Szanowne Radne,

Praga od lat boryka się z wieloma problemami społecznymi, przestrzennymi i lokalowymi. To tutaj średnia długość życia mieszkańców jest najkrótsza w całej Warszawie; to tutaj mamy do czynienia z najwyższą stopą bezrobocia, a także z zanieczyszczonym powietrzem, zaniedbanymi budynkami mieszkalnymi, zabytkami, podwórkami, ulicami czy zielenią. W świetle tych uwarunkowań oraz w kontekście stosunkowo wolnego tempa prac związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji bardzo niepokoją nas plany cięć inwestycyjnych właśnie na Pradze.

Tymczasem, w związku z mniejszymi dochodami Warszawy, prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zamrożenie części miejskich inwestycji, które miały się rozpocząć w przyszłym roku. Planowanymi zmianami w budżecie szczególnie dotknięte są projekty dotyczące prawobrzeżnej Warszawy: rozbudowa siedziby Sinfonii Varsovii, dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku praskim oraz dokończenie ulicy Kijowskiej (Trasy Świętokrzyskiej).

Zagrożone są również inne ważne dla tej części miasta projekty infrastrukturalne: tramwaj na Gocław oraz kładka pieszo-rowerowa łącząca Starą Pragę i Powiśle. Prezydent zapowiedział jednocześnie, że część zaoszczędzonych środków trafi do Zarządu Dróg Miejskich, m.in. na remonty ulic i poprawę bezpieczeństwa pieszych.

W świetle powyższego oraz tego, że cięcia budżetowe w największym stopniu dotknęły inwestycje praskie, apelujemy o realizację w 2020 roku mniej kosztownych, ale równie wyczekiwanych projektów, poprawiających bezpieczeństwo, jakość powietrza oraz przestrzeń publiczną na Pradze:

Szczególnie zależy nam na:

 1. Wdrożeniu projektów Zielonych ulic: Jagiellońskiej, Targowej z brukowanym odcinkiem ul. Ząbkowskiej, al. Solidarności na Pradze Północ oraz Grochowskiej na Pradze Południe. Bardzo pożądana przy tym jest kompleksowa zmiana funkcji ul. Targowej z tranzytowej na ulicę typowo miejską. Dziś ta centralna ulica Pragi-Północ nie zachęca do dłuższego przebywania w jej przestrzeni i nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału;
 2. Wdrożeniu skonsultowanych z mieszkańcami i mieszkankami projektów „Na_prawy ulic” oraz „Na_prawy zieleni”. Praga Północ jest dzielnicą z najmniejszą powierzchnią zieleni przypadającą na jednego mieszkańca[2]. Część środków zaoszczędzonych na przesunięciu w czasie dużych inwestycji powinna zostać przeznaczona na realizowane przez Zarząd Zieleni oraz Zarząd Praskich Terenów Publicznych prace związane z tymi projektami, dzięki czemu ulegną one przyśpieszeniu;
 3. Kontynuacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na Pradze. Ulice takie jak Wileńska, Białostocka, Stalowa czy Kijowska (w rejonie Dworca Wschodniego) przez swój kształt zachęcający do dynamicznej jazdy dają wielu kierowcom pretekst do przekraczania prędkości, co prowokuje sytuacje podobne do niedawnego głośnego wypadku śmiertelnego na ul. Sokratesa; ponadto wiele ulic wymaga doświetlenia, a chodniki przy nich nie były remontowane od kilkudziesięciu lat;
 4. Wdrożeniu Strefy Tempo 30 na tych ulicach, które wejdą w skład rozszerzonej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ. Zmiana granic strefy powinna stanowić punkt wyjścia do zmian organizacji ruchu i uspokojenia go na lokalnych praskich uliczkach, szczególnie w tych miejscach, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej;
 5. Wytyczeniu naziemnych przejść dla pieszych przez tory kolejowe oraz al. Solidarności w miejscach istniejących przedeptów na wysokości ulic Otwockiej i H. Rzeszotarskiej. Linia kolejowa wołomińska wraz z al. Solidarności tworzą nieprzyjazną pieszym barierę między Nową i Starą Pragą oraz Szmulowizną. Przejście naziemne jest niskokosztownym rozwiązaniem sprawdzonym m.in. w Stalowej Woli czy w podwarszawskich miejscowościach;
 6. Realizacji odłożonych na półkę projektów z poprzednich edycji Budżetu Partycypacyjnego: w szczególności spójnej sieci pasów rowerowych na ulicach Białostockiej, Kłopotowskiego, Okrzei, Brzeskiej i Ząbkowskiej; także „Droga dla rowerów przy PKP Stadion 2018”, „Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul. Targowa) 2017” oraz „Zielona Ząbkowska” i „Zielona Radzymińska”;
 7. Przyspieszeniu realizacji skonsultowanego z mieszkańcami i mieszkankami w 2016 r. projektu Centrum Lokalne Plac Hallera, w tym prac dotyczących wymiany nawierzchni chodników, ulic i poprawy dostępności;
 8. Doprowadzeniu do remontu unikalnego w skali Warszawy drewnianego zabytku znajdującego się przy ul. Kawęczyńskiej 26, tzw. oficyny Burkego, wybudowanego ok. 1890 r. drewniaka, który stanowi ostatni ślad po dawnej zabudowie Pragi i o którego remont od lat zabiegają mieszkańcy i mieszkanki, organizacje pozarządowe, a także urzędnicy i radni;
 9. Wdrożeniu programu odbetonowania praskich podwórek: obecnie praskie podwórka są często chaotyczną mieszanką asfaltu i błota bez ławek, koszy oraz zieleni. Proponujemy pilotaż programu modernizacji praskich podwórek przy jednoczesnym angażowaniu mieszkańców we wspólne projektowanie, a następnie sadzenie oraz pielęgnacje podwórkowej zieleni;
 10. Włączeniu do weekendowych frezowań praskich ulic: Wileńskiej, Ząbkowskiej, Kłopotowskiego;
 11. Podjęciu prac nad odchudzeniem projektu obwodnicy śródmiejskiej (ograniczenie długości tuneli, przebicie przez tory analogiczne do ul. Kijowskiej zamiast estakad, ograniczenie szerokości do 2×2 pasów), aby móc zrealizować tę inwestycję w najbliższych latach mimo ograniczonych środków w budżecie miasta. Brak obwodnicy śródmiejskiej na odcinku praskim skutkuje ruchem tranzytowym poprzez praskie ulice: Targową oraz Szwedzką, które powinny tętnić życiem lokalnym, a nie stanowić szlak tranzytowy dla tirów i tysięcy samochodów osobowych.
 12. Tramwaju na Gocław

Stowarzyszenia

„Porozumienie dla Pragi”

„Miasto jest Nasze”

Udostępnij