Dość nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

Miasto Jest Nasze i Porozumienie Dla Pragi wystąpiły ze wspólnym apelem i petycją do władz Warszawy o ograniczenie sprzedaży alkoholu między godziną 22:00 a 06:00.

Dość nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

8 maja 2022 roku na Nowym Świecie doszło do głośnej tragedii. W pobliżu sklepu z alkoholem zaatakowany został przez grupę osób 29-letni mężczyzna, który mimo prób uratowania go, zmarł. Niestety okolice sklepów sprzedających alkohol praktycznie całą dobę na Nowym Świecie i w wielu innych miejscach w Warszawie, również tych objętych programem rewitalizacji, stały się wieczorami i w porze nocnej miejscem awantur i pobić. Czas to zmienić!

Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Porozumienie Dla Pragi wystąpiły ze wspólnym apelem ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta między godziną 22:00 a 06:00.

Uważamy, że mieszkanki i mieszkańcy mają prawo do bezpieczeństwa, porządku i spokoju w swoim mieście. Na bazie doświadczeń innych miast, sądzimy, że poprawę sytuacji może przynieść zmniejszenie dostępności alkoholu w określonych godzinach nocnych i wieczornych – mówi Marcin Chlewicki, wiceprzewodniczący Miasto Jest Nasze.

Na zdjęciu Marcin Chlewicki, wiceprzewodniczący Miasto Jest Nasze

Tego typu ograniczenia są już w tej chwili wprowadzone w wielu miastach, i odnoszą pozytywne skutki. Zakaz sprzedawania alkoholu w sklepach obowiązuje w nocy w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie czy Poznaniu, żeby wymienić tylko największe miasta. Wszędzie jest spokojniej i bezpieczniej, zmalała liczba interwencji policyjnych. Strefy zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują również w podwarszawskich gminach od 2018 roku – Podkowie Leśnej, Grodzisku Mazowieckim, Brwinowie, Michałowicach, Raszynie i Zielonce. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po ankietach zebranych od samorządów ocenia, że wiekszośc władz gmin widzi znaczącą poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby incydentów.

Czego się domagamy? Wzywamy władze miasta do skorzystania z uprawnień, które daje im ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Trzy postulaty Miasto Jest Nasze i Porozumienia Dla Pragi to:

  1. Rada Warszawy powinna wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach 22:00-6:00 na terenie całej Warszawy. Zakup i spożywanie alkoholu w godzinach nocnych nadal byłby możliwy w lokalach gastronomicznych, barach czy klubach.
  2. Władze miasta muszą skutecznie egzekwować przepisy wobec sklepów, w szczególności ustawowy zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym.
  3. Należy zwiększyć ilość patroli Straży Miejskiej, która powinna aktywnie reagować na wszystkie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i turystów oraz powinna egzekwować zakaz sprzedaży alkoholu.

Nasz wspólny projekt nie ma charakteru totalnej prohibicji, jest jedynie próbą ucywilizowania reprezentacyjnej części miasta, poprzez ograniczenie patologicznego spożywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych w godzinach późnowieczornych i nocnych – podkreśla Robert Migas-Mazur z Porozumienia Dla Pragi.

Złożyliśmy też petycję (link do petycji po prawej stronie) do Rady m. st. Warszawy i Prezydenta Miasta z apelem o:

  1. wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach 22:00-6:00 na terenie całego m. st. Warszawy,
  2. ograniczenie liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie m. st. Warszawa.

 

MEDIA NA TEMAT NASZEJ INICJATYWY:

 

Udostępnij