MJN w dzielnicach

W MJN działają grupy dzielnicowe, które spotykają się regularnie by pracować na rzecz lepszego sąsiedztwa.