KONIEC OKRESU LĘGOWEGO – UWAGA NA WYCINKI DRZEW! 🌳

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 marca do 15 października trwa okres ochrony ptaków oraz miejsc ich gniazdowania. W czasach #LexSzyszko zapis ten stanowi jedno z narzędzi do walki z wycinkami drzew. Wczoraj okres ten się skończył. Z dużym prawdopodobieństwem zarówno urzędy dzielnicy, jak i Zarząd Zieleni Warszawskiej (Zielona Warszawa) rozpoczną wycinki drzew przy ulicach i w parkach. Część z tych cięć jest potrzebna, drzewa są suche lub zagrażają bezpieczeństwu ludzi.

Zwróćcie jednak uwagę, czy tak będzie zawsze. W przypadku wątpliwości – reagujcie!

Pamiętajcie, że jeśli teren należy do dzielnicy możecie zadzwonić do Wydziału Ochrony Środowiska swojego Urzędu Dzielnicy lub napisać wniosek o udostępnienie informacji publicznej i poprosić o wyjaśnienia. Podobnie z Zarządem Zieleni Warszawskiej, który odpowiada za wycinki prowadzone przy głównych ulicach Warszawy. Zwróćcie uwagę, jaki był powód wycinki, czy urząd zaplanował nasadzenia zastępcze, czy może o tym zapomniał…i należy mu przypomnieć. Warto tez zapytać, czy urząd planuje kolejne wycinki w dzielnicy?

Jeśli widzisz wycinkę na gruncie prywatnym, to pamiętaj, że po wywalczonej przez nas nowelizacji #LexSzyszko taka wycinka musi być obowiązkowo zgłoszona. Dlatego potwierdź legalność tej wycinki w swoim urzędzie dzielnicy. Daj nam znać, jeśli nie uzyskasz informacji lub będziesz mieć co do nich wątpliwości.

Miasto Jest Nasze składa zawiadomienie do prokuratury!

Złożyliśmy właśnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę, która wycięła nielegalnie pomnik przyrody na skwerze przy ul. Traugutta. Jako pierwsi informowaliśmy o tym wczoraj (28.08) Urząd Miasta. Usunięcie pomnika przyrody bez zgody to nie tylko niespotykane barbarzyństwo ale po prostu przestępstwo. Odpowiedzialnych powinna spotkać kara, a grozi za to nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Docierają do nas niepokojące wiadomości o zachowaniu władz Warszawy, które rzekomo chciały same pozbyć się drzewa. Zweryfikujemy je. Byłaby to oczywiście skrajna hipokryzja. Jednak bezsporny jest fakt że doszło do przestępstwa i ukaranie winnych jest najważniejsze.

Ciągle szukamy świadków wycinki ! Prosimy o kontakt pod adresem kontakt[at]miastojestnasze.org , zapewniamy anonimowość.

#StopNielegalnejWycnince

Posłowie, uratujcie drzewa!

Już za tydzień w Sejmie głosowanie nad poprawkami do #LexSzyszko! Apelujemy do posłów o to, by nowe prawo było skuteczne! PODPISZ I PODAJ DALEJ —> www.uratujciedrzewa.pl

Od kilku tygodni trwa w Polsce niekontrolowana wycinka drzew na prywatnych terenach. Na nowym prawie korzystają przede wszystkim deweloperzy. Nasze miasta błyskawicznie pozbawiane są dorosłych drzew pod przyszłe komercyjne inwestycje.

Po nagłośnieniu tej patologii m.in. przez nasze stowarzyszenie, prezes PiS zapowiedział poprawki do ustawy o ochronie przyrody. Ruchy miejskie z całej Polski zrzeszone w Kongres Ruchów Miejskich przygotowały własną “społeczną poprawkę” do ustawy, która daje szansę na uzdrowienie sytuacji!

DLACZEGO POTRZEBA ZMIAN?

#LexSzyszko w praktyce uniemożliwia kontrolę społeczną i możliwości sprzeciwu wobec wycinek dużych, cennych drzew rosnących na prywatnych terenach należących do osób fizycznych.

Obostrzenia dotyczące działalności gospodarczej są dziurawe – ostatnie tygodnie pokazują, że deweloperzy mogą bezkarnie obchodzić prawo i wycinać drzewa na podstawie nowej ustawy. Tak stało się na przykład przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

CO CHCEMY ZMIENIĆ?

Chcemy wprowadzić przepis o konieczności zgłoszenia chęci usunięcia drzewa (analogicznie do zgłaszania budów w prawie budowlanym) i dać gminom możliwość wydania tzw. “milczącej zgody” lub wszczęcia postępowania, jeśli urzędnik uzna, że osoba fizyczna chce usunąć drzewo cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub kulturowego. Taka konstrukcja przepisów pozwoli gminom na monitoring wycinek na swoim terenie, skutecznie zatrzymanie wycinek pod inwestycje, ale jednocześnie na zmniejszenie biurokracji i zbędnych obostrzeń dla zwykłego obywatela.

Proponujemy też poprawki dotyczące alej przydrożnych oraz obwodów drzew, które można wycinać bez uzyskania zezwolenia.

DLACZEGO “SPOŁECZNA POPRAWKA”?

Nasza propozycja to kompromis między żądaniami większej swobody (“milcząca zgoda” ogranicza biurokrację) a tym, by patologie, na które zwrócili uwagę nawet politycy PiS w tym prezes Jarosław Kaczyński, zostały skutecznie zatrzymane.

POPIERASZ “SPOŁECZNĄ POPRAWKĘ” DO #LexSzyszko? Udostępnij ten post i podpisz petycję —> www.uratujciedrzewa.pl