Oświadczenie w sprawie wstrzymania budowy przy pl. Zamkowym

Inicjatywa Miasto Jest Nasze pragnie podziękować prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz za słuszną decyzję wstrzymania budowy na Podwalu. Cieszymy się, że warszawski Ratusz jest w stanie przyznać się do błędu i próbować naprawić złe decyzje.

Inwestycja przy placu Zamkowym jest symbolem prawnego i własnościowego chaosu panującego od lat w Warszawie. Brak strukturalnych zmian w prawie, brak jawności procedur oraz ignorowanie głosu mieszkańców stają się destrukcyjna siłą, niszczącą możliwości rozwojowe Warszawy.

Już dzisiaj powinny zacząć się intensywne prace nad ustawą reprywatyzacyjną, której uchwalenie przez Sejm powinno być głównym priorytetem Hanny Gronkiewicz-Waltz do wyborów w 2014 roku. Potrzebne są natychmiastowe zmiany w prawie. W przeciwnym razie stolica znajdzie się w klinczu pomiędzy presją inwestycyjną, ułomnością prawa oraz oczekiwaniami mieszkańców Warszawy.

Sprzeciw mieszkańców wobec budowy biurowca pokazuje, że dzięki aktywności warszawiaków można zmieniać Warszawę na lepsze.

TAK dla jawnych decyzji w świetle nowoczesnych przepisów prawa! NIE dla urzędniczej nieudolności w okowach prawnego relatywizmu!

Nasze pytania do burmistrza Bartelskiego na temat inwestycji na Podwalu

Burmistrz właśnie odmówił odpowiedzi

1. 30 miesięcy trwały konsultacje między inwestorem a konserwatorem zabytków. Nie zapytano jednak w tym czasie o zdanie UNESCO. Czy pan burmistrz interesował się tymi konsultacjami? Czy rozmawiał ze stołecznym konserwatorem w tej sprawie?

2. Plan Zarządzania Starym Miastem (UNESCO) został przygotowany już dwa lata temu, odbyły się konsultacje społeczne i od tego czasu słych o nim zaginął. Kiedy zostanie on wprowadzony?

3. Śródmieście ma 8 uchwalonych i 11 opracowywanych planów zagospodarowania, ale żaden z nich nie obejmuje tak ważnych terenów jak Stare i Nowe Miasto czy Łazienki (sprawa koszar). Kiedy możemy się spodziewać uchwalenia planów dla najbardziej cennych obszarów Śródmieścia?

4. Działka na której powstaje budynek ma być zabudowana w sposób bardzo intensywny. Współczynnik intensywności zabudowy wynosi 0,8. Czy przeprowadzono analizę intensywoności zabudowy okolicznych działek? Jaki był jej wynik?

5. Jakie inne inwestycje przeprowadza w Śródmieściu grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Senatorska Invest?

6. Jaką rolę pełnił Bartosz Naperty w projektowaniu budynku przy ulicy Senatorskiej? Dlaczego burmistrz bagatelizuje sprawę, gdy dostępne źródła (w załączniku) wskazują, że jego rola była znacząca?

7. Czy burmistrz prowadzi rozmowy z inwestorem w celu nakłonienia go do zmiany projektu architektonicznego?