MJN nominowany do nagrody im. Anny Laszuk

Wczoraj wraz z Janem Śpiewakiem jako nominowani w konkursie TOK FM im. Anny Laszuk za nasze działania w 2016 i trzy wcześniejsze lata wysłuchaliśmy laudacji wygłoszonej przez Agatę Kowalską

“Po pierwsze, wykonali pracę prokuratorów i służb. Wskazali handlarzy roszczeń i czyścicieli kamienic. Prześledzili, udokumentowali proceder rozkradania miasta, w którym uczestniczyły władze Platformy Obywatelskiej – te krajowe i te z warszawskiego Ratusza, które przez osiem lat nie były w stanie uchwalić ani ustawy reprywatyzacyjnej, ani planów zagospodarowania przestrzennego. Uczestniczyli też w nim warszawscy adwokaci, którzy dziką reprywatyzację przekuli w dochodowy interes przy milczącej akceptacji swojego samorządu. I deweloperzy – najbieglejsi w sztuce niszczenia Warszawy i pasożytowania na jej budżecie. W tym samym czasie zadziwiającą bierność wykazali posłowie i radni Prawa i Sprawiedliwości, a także prokuratura i sądy przymykające oczy na ewidentne oszustwa.
Ale druga z zasług Jana Śpiewaka i Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze jest równie ważna. Pozwólcie Państwo, że zacytuję Konstytucję: “Obowiązkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jest troska o dobro wspólne”. Działania Śpiewaka i Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze wydają się czystą emanacją tego przepisu”

I dalej jeszcze więcej mocnych słów – całość oglądajcie od ok. 9 minuty!

Nagroda Radia TOK

Gala Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk za 2016 rok w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN#nagrodaTOKFM #CzarnyProtest

Opublikowany przez Radio TOK FM Wtorek, 4 kwietnia 2017

Tę nominację traktujemy przede wszystkim jako docenienie pracy wielu członkiń i członków stowarzyszenia, którzy przez ostatnie lata pisali zawiadomienia do prokuratury, wnioski o informację publiczną, udzielali porad prawnych, przeglądali rejestry i księgi wieczyste. To była prawdziwa praca zespołowa. DZIĘKUJEMY!

Oświadczenie Zarządu MJN

Decyzja Jana Śpiewaka o rezygnacji z członkostwa w Miasto Jest Nasze to wielka strata dla Warszawy i spraw, o które jako ruch społeczny walczymy od czterech lat. Decyzję tę szanujemy, ale uważamy za niefortunną.

Pragniemy podkreślić z całą mocą: jako ruch społeczny uważamy, że bez zmiany politycznej nie jest możliwa realna zmiana miasta na bardziej przejrzyste, uczciwe, nakierowane na potrzeby zwykłych mieszkańców a nie grup interesu. Wierzymy, że takiej zmiany może dokonać tylko w pełni demokratyczny, oddolny, społeczny ruch mieszkańców chcących głośno domagać się swoich praw i gotowych, by odzyskać miasto. Nie zamierzamy i nigdy nie zamierzaliśmy zrezygnować z tej drogi, dlatego dementujemy informację, jakoby Stowarzyszenie podjęło taką decyzję na marcowym Walnym Zgromadzeniu. Zamierzamy kandydować w najbliższych wyborach samorządowych i absolutnie nie rezygnujemy z tego celu.

Nie odchodzimy także – i nigdy nie planowaliśmy odejść – od tego, co dało naszemu stowarzyszeniu siłę. Nadal, podobnie jak przez ostatnie lata, będziemy bezkompromisowo krytykować i rozliczać obecne – i każde kolejne – władze Warszawy. Będziemy dalej walczyć o wyjaśnienie afery reprywatyzacyjnej i rozliczenie winnych i już w najbliższym czasie podejmiemy w tej sprawie kolejne działania. Kontynuujemy też walkę o sprawy, które są dla nas równie istotne – czyste powietrze, zieleń, ochronę zabytków, zrównoważony transport, rozwój miasta pod dyktando potrzeb mieszkańców a nie grup interesu i lobby deweloperskiego. Zamierzamy nadal zabierać głos w sprawach dotyczących ogólnopolskiej polityki – daliśmy temu wyraz w ostatnich miesiącach, zajmując ostre stanowisko wobec LexSzyszko czy projektów poszerzenia granic Warszawy. Jednocześnie nie odżegnujemy się od działań społecznych, integrujących mieszkańców i budujących wspólnotę wokół pozytywnego, wspólnego działania. Naszym zdaniem są one nieodzownym elementem działania ruchu miejskiego, także takiego o politycznych ambicjach.

Uważamy też, że ruch miejski, by naprawdę był zmianą, której oczekuje od miasta, musi budować wewnętrzne relacje na zasadzie odmiennej od partii politycznych – wzajemnego zaufania, wiary we wspólną wizję miasta i wspólny cel. Musi być organizacją demokratyczną, opartą o jasne, przejrzyste zasady, które obowiązują wszystkich, także jego liderów. Taki ruch chcemy i będziemy dalej budować.

Dziękujemy Janowi Śpiewakowi za wszystko, co zrobił dla Stowarzyszenia i dla Warszawy i wierzymy, że w przyszłości będziemy współpracować w ważnych dla miasta sprawach.

Zarząd Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

Jan Mencwel
Zuzanna Glińska
Łukasz Fiszer
Justyna Kościńska
Wojciech Surała
Piotr Micuła

Dom, którego nie ma. MJN zaprasza na debatę

Magazyn Kontakt i Nowy obywatel zapraszają 11.02 do państwomiasto na dwie dyskusje poświęcone kwestiom bezdomności i reprywatyzacji. Dobrym pretekstem do spotkania są kolejne numery Magazynu KONTAKT i kwartalnika “Nowy Obywatel”.

17.00 – moderowana przez redakcję KONTAKTU dyskusja o bezdomności z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, szefowej Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Adriany Porowskiej i prof. Ryszarda Szarfenberga;

19.00 – moderowana przez redakcję NOWEGO OBYWATELA rozmowa o reprywatyzacji z udziałem dziennikarki i działaczki lokatorskiej Ewy Andruszkiewicz, dr. Tomasza Luterka, autora książki “Reprywatyzacja. Źródła problemu” i Jana Śpiewaka, który do niedawna kierował inicjatywą Miasto Jest Nasze.

Link do wydarzenia: https://web.facebook.com/events/1889876581231659